de Boodschap Artikelen YouTube Websites Wie zijn wij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom !

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
 
De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u –
na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 5:7-10 HSV


"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht
en Mijn last is licht"
(Mattheüs 11:28-30)


Jezus houdt van u, van jou en van mij !

Dat heeft u vast wel eens gehoord. Maar weet u wie Hij is ? Kent u onze Here Jezus Christus nog niet ?

Als u wilt weten wie Hij is, en Hem ook graag wilt leren kennen, klik dan op deze regel,
of op de afbeelding hierboven en open de deur van uw hart !


Waarom zou u de meest belangrijke beslissing in uw leven uitstellen totdat het te laat is ?